శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గనిర్ధేశిక – పంచ సంస్కారములు

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గదర్శిని

<< ఉపోద్ఘాతం

శ్రీరామానుజులవారికి పెరియనంబి గారు పంచ సంస్కారములను అనుగ్రహించుట

 శ్రీవైష్ణవుడిగా ఎలా అవ్వాలి? 

పూర్వాచార్యులను అనుసరించి శ్రీవైష్ణవుడవ్వాలంటే ఒక విధానం ఉన్నది. ఆ విధానమునే “పంచ సంస్కారము” అని అంటారు. (సంప్రదాయమున ఒక దీక్ష). సంస్కారమనగా శుద్ధి క్రియ. అనర్హత యోగ్యున్ని అర్హతాయోగ్యునిగా చేయు ఒక విధానం. ఇది శ్రీవైష్ణవుడగుటకు ప్రథమ సోపానం. బ్రాహ్మణ జాతిలో జన్మించిన వారు ఎలాగైతే బ్రహ్మయాగ్య అనే విధానం ద్వారా బ్రాహ్మణత్వం పొందుతారో అలాగే శ్రీవైష్ణవ కుటుంబములో జన్మించిన వారు పంచ సంస్కారము ద్వారా శ్రీవైష్ణవత్వమును పొందుతారు. కాని ఇక్కడ వాడు బ్రాహ్మణుడైతే బ్రాహ్మణత్వం పొందుటకు అర్హుడవతాడు కారణం అది శరీరానికి సంబంధించినది, కాని శ్రీవైష్ణవుడు అవడానికి వాడు బ్రాహ్మణుడు కానవసరం లేదు. ఇది ఆత్మకు సంబంధించిన ఒక వైష్ణవత్వ విధానం. ఈ క్రియ జాతి, మత, కుల, లింగ, ఉన్నవాడు, లేనివాడు అనే భేధము లేకుండా అందరికి చెందిన విధానం. ఎవరికి మోక్షం పై అభిలాష ఉందో వారందరు అనుసరించ వలసిన విధానం.

శ్రీవైష్ణవత్వం పొందిన పిదప దేవతాంతరములను (భగవానుని ఆఙ్ఞను అనుసరిస్తు ఈ జగత్తులో కొన్ని కార్యములను చేయువారు ఉదా – బ్రహ్మ, శివ, దుర్గ, సుబ్రమణ్య, ఇంద్ర, వరుణాది పాక్షిక దేవతలు – వీరందరికి కూడ భగవానుడే అంతర్యామిగా ఉండి ఈ జగత్తులో కొన్ని కార్యములు చేయుస్తాడు) ఆరాధించుట పూర్తిగా నిషిద్ధం.

 పంచ సంస్కారం

శాస్త్రము విధించినటుల పంచ సంస్కారములు లేదా సమాశ్రయణములు  పొందినవారు  శ్రీవైష్ణవునిగా పరిగణింపబడతారు. ఈ క్రింది శ్లోకం పంచ సంస్కారము గురించి వివరిస్తుంది, “తాపః పుండ్రః తధా నామః మంత్రో యాగశ్చ పంచమః”. ఈ ఐదు క్రియలు పంచ సంస్కార సమయమున జరుపబడతాయి.

 • తాప (అగ్ని సంస్కారం) శంఖచక్రలాంఛనం – వేడిగావించబడిన  శంఖ చక్ర లాంఛనములను భుజములపై ముద్రించుట. దీని వలన మనం భగవానుని సొత్తుగా పరిగణింపబడతాము. ఎలాగైతే ఒక పాత్రపై యజమానికి సంబంధించిన చిహ్నమును గుర్తుగా వేస్తామో అలా భగవానునికి చెందిన ఈ శంఖ చక్ర లాంఛనములు మనం ధరించి అతని వస్తువుగా మారుతాము.
 • పుండ్ర (స్వరూపం) – ద్వాదశ ఊర్ధ్వ పుండ్ర ధారణ – దేహములో పన్నెండు స్థలముల యందు తిరుమణ్ శ్రీ చూర్ణములతో ఊర్ధ్వ పుండ్రములను ధరించుట.
 • నామ (పేరు) – దాస్య నామం – ఒక దాస్య నామం ఆచార్యునిచే అనుగ్రహింపబడును (రామానుజ దాస, మధురకవి దాస, శ్రీవైష్ణవ దాస మొదలైనవి)
 • మంత్ర – మంత్రోపదేశం– ఆచార్యుని నుండి రహస్యముగా మంత్రములను ఉపదేశం పొందుట. మంత్రం అనగా మననం చేయువాడిని రక్షించేది అని అర్థం – తిరు మంత్రం, ద్వయ మంత్రం, చరమ శ్లోకములు ఈ సంసార విముక్తిని గావించునవి.
 • యాగ – దేవపూజ గృహమున భగవానుని ఆరాధించు విధానమును నేర్చుకొనుట.

పూర్వ అర్హతలు

భగవానుని ఆధీనంలోకి రావడానికి ఆకించన్యం (తనకు తాను అనర్హునిగా / అయోగ్యునిగా భావించుట) మరియు అనన్యగతిత్వం – (వేరే దారి లేదిక) అనే రెండు అర్హతలు ఉండాలి. ఉజ్జీవించుటకు కేవలం భగవానుడే గతి అని నమ్మి, అతడు తప్ప వేరొక మార్గం లేదని నిశ్చయంగా భావించడం.

పంచ సంస్కార లక్ష్యం 

తత్త్వ ఙ్ఞానాన్ మోక్షలాభః ” అని  శాస్త్ర వచనం – బ్రహ్మ ఙ్ఞానం పొందుట వలన మొక్షము లభించును. ఆచార్యుని ద్వారా మంత్రోపదేశం పొందు ప్రక్రియలో భాగంగా పొందిన అర్థ పంచక ఙ్ఞానం వలన నిత్య విభూతి యందు శ్రియ పతిఃకి  కైంకర్యం చేయుట అను లక్ష్యమును సాధించుటకు అర్హులవమతాము. భగవానునికి అన్నివిధాలా లొంగి ఉండడమే నిజమైన ఙ్ఞానం. గృహ తిరువారాధన మరియు దివ్య దేశ సందర్శనం చేయాలి. అర్చావతార భగవానునికి  కైంకర్యం, ఆచార్య మరియు శ్రీవైష్ణవ కైంకర్యములు నిరంతరం చేయుచుండాలి. 

 • ఈ సంస్కారములను అందరికి తెలియ పరచి వారందరిని ఆధ్యాత్మిక మార్గమున నడిపించాలి.  శ్రీరామానుజులు అనుగ్రహించిన నిబంధనలలో మొదటిది – శ్రీభాష్యం మరియు తిరువాయ్మొళిని అభ్యసించి దానిని ఆర్తికలవారందరికి ఉపదేశించాలి. ప్రధానంగా ఆచార్యుడు జీవాత్మ పరమాత్మల మేలన నిర్వాహకుడు.  శ్రీరామానుజులు మరియు పూర్వులందరు కూడ ఆచార్య నిష్ఠులుగా గోచరిస్తారు. వీరినే ప్రపన్నులందురు, అనగా అన్ని విధములుగా ఆచార్యుని యందు భారముంచుట.

జీవాత్మకు ఈ పంచ సంస్కారములు అవడం నిజమైన జన్మ లభించడం వంటిది. దీని వల్ల జీవాత్మ తన స్వరూపమును గుర్తించి భగవదాధీనుడవతాడు.ఈ విశిష్ఠ సంబంధము భార్య (జీవాత్మ) భర్తలకున్న (పరమాత్మ) పవిత్ర బంధము వంటింది. ఇది దేవతాంతరములను ఆశ్రయించుటను నిరోధించును.

ఇలా ఈ విశేష శ్రీ వైష్ణవత్వం వలన జీవుడు ఈ సాంసారిక బంధములను ఛేదించు కొని పరమపదమును చేరుకొని  శ్రియఃపతికి అవిచ్ఛిన్నమైన కైంకర్యమును చేస్తాడు.

పంచ సంస్కారములకు అర్హులెవరు? 

శ్రీవైష్ణవ సిద్ధాతం ఆళ్వారాచార్యులచే స్థాపన చేయబడింది. శ్రీరామానుజులు శాస్త్రాధ్యయనం చేసి నాథమునులు, ఆళవందార్లు అనుగ్రహించిన ఆదేశాలను సిద్ధాంతముగా స్థాపన చేశారు.  స్వామి రామానుజులు తమ అనంతరం సంప్రదాయ విస్తరణకై 74 సింహాసినాథి పతులను ఏర్పరిచారు. మోక్షేచ్ఛ ఉన్నవారందరికి పంచ సంస్కారములను అనుగ్రహించమని వీరిని నియమనం చేశారు. ఇలా వంశ పారపర్యంగా వస్తున్న ఆచార్య పురుషులు సమాశ్రయణాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అలాగే మఠములను (మణవాళ మాముణులు కూడా ఇలాంటి ఏర్పాటును చేశారు) ఏర్పరిచి వాటిలో జీయర్లను (శ్రీవైష్ణవ సన్యాసి) నియమించి  వారిచే పంచ సంస్కారములు అయ్యేలా చేసిరి. వీరి పరంపర కూడా పైవారి వలె విధిని నిర్వహించేలా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.

 పంచ సంస్కారం అయ్యే రోజున చేయవలసినవి

 • ప్రాతః కాలముననే మేల్కొనాలి.
 • శ్రీమన్నారాయణున్ని , ఆళ్వార్లను, ఆచార్యులను స్మరించాలి. ఇది మనకు ఙ్ఞాన జన్మను ఇచ్చిన రోజు.
 • నిత్యకర్మలను యధావిధిగా చేయాలి (స్నానం, ఊర్ధ్వ పుండ్ర ధారణ, సంధ్యా వందనం మొదలైనవి)
 • ఆచార్యుని మఠమును / గృహమును దర్శించాలి. దర్శనానికి వెళ్ళే సమయాన అవకాశాన్నిమరియు వీలును బట్టి పూలను, పండ్లను వస్త్రములను (భవానునికి /ఆచార్యునికి) మరియు సంభావనను తీసుకెళ్ళాలి.
 • సమాశ్రయణమును జరిపించుకోవాలి.
 • ఆచార్యుని శ్రీపాద తీర్థాన్ని గ్రహించాలి.
 • ఆచార్యుడు అనుగ్రహించే సూచనలను శ్రద్ధగా శ్రవణం చేయాలి.
 • వారి గృహమున / మఠమున  అనుగ్రహించే ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి.
 • ఆచార్యుని సన్నిధానమున ఉండి అవకాశాననుసరించి సంప్రదాయ విషయాలను శ్రద్ధగా నేర్చుకోవాలి.
 • సమాశ్రయణం పొందిన తర్వాత ప్రతి రోజు అనుష్ఠానమునకై ఒక సమయాన్ని కేటాయించుకొని విధిగా నిర్వర్తించాలి. గురుపరంపరకు కృతఙ్ఞత నివేదన చేయాలి. ఇలా ప్రతి దినమును దైవ, ఆచార్య చింతనతో ప్రారంభించాలి.

పంచ సంస్కారములు ఆరంభమా లేదా అంత్యమా?

సమాశ్రయణం సాధారణమైన కర్మయని ఇక్కడితో ఇక చాలని చాలా మంది అపోహ పడుతుంటారు. కాని అది సరైనది కాదు. శ్రీవైష్ణవత్వమునకు ఇదే ఆరంభ ప్రయాణం. పూర్వాచార్యులు అనుగ్రహించిన విశేష లక్ష్యమగు (శ్రీ మహాలక్ష్మితో కూడిన శ్రీమన్నారాయణునికి నిత్య కైంకర్యము చేయుట) – ఆచార్యుని ద్వారా తెలుపబడిన భగవానుని అంగీకరించి అతను తెలిపిన నియమాలను పాటించాలి. ఇదే జీవాత్మ ఉజ్జీవించుటకు సహజ స్వరూపం, దీనిని దైనందిత జీవనంలో ఆచరణలో పెట్టాలి.

పిళ్ళై లోకాచార్యులు తమ ముముక్షుపడి సూత్రం116 లో శ్రీ వైష్ణవుని ప్రవర్తనను ఇలా వివరించారు.

 1. పూర్తిగా ప్రాపంచిక విషయాంతరములను త్యజించాలి.
 2. శ్రీమన్నారాయణ్ణున్ని మాత్రమే ఆశ్రయించాలి.
 3. శాశ్వత లక్ష్యమును సాఫల్యం చేయుట యందు పూర్తి విశ్వాసముంచాలి.
 4.  ఆ లక్ష్య సాధనకై ధృడమైన కోరికను కలిగి ఉండాలి.
 5.  దివ్య దేశములను సందర్శిస్తు భగవానుని కళ్యాణ గుణములను అనుభవిస్తు కైంకర్య అభిలాష కలిగి ఉండాలి.
 6. భాగవతుల వైభవం, గుణములును తెలుసుకొని వారిననుసరించాలి.
 7. నిత్యం తిరుమంత్రం మరియు ద్వయ మంత్రము లందు స్థిరమైన అభినివేశం కలిగి ఉండాలి.
 8. స్వాచార్యుల యందు విపరీతాభిమానం కలిగి ఉండాలి.
 9.  భగవానుని యందు ఆచార్యుని యందు సదా ఉపకార బుద్ధిని కలిగి ఉండాలి.
 10.  ఙ్ఞానులైన సాత్విక శ్రీవైష్ణవులతో సదా సత్సంగము చేస్తుండాలి.

అధిక వివరాలకు //ponnadi.blogspot.in/2012/08/srivaishnava-lakshanam-5.html ను వీక్షించండి.

ఈ విషయము నందు మనమందరం భగవద్రామానుజులకు చాలా ఋణ పడి ఉన్నాము. ఈ పంచ సంస్కారములను ఒక క్రమంగా వ్యవస్థీకరించి తర్వాతి తరములకు అందేలా 74 సింహాసనాధిపతులను ఏర్పరచి వారిని  దీనిలో నిమగ్నపరిచారు.

ఈ ప్రాపంచిక సుఖములలో నిమగ్నమై నిజమైన కర్తవ్యమును మరచి భగవానునికి మంగాళశాసనం చేయడం కూడ మరచి అఙ్ఞానముతో అల్లాడుచున్న జీవులకు సరైన మార్గమును ఉపదేశించిన వారు భగవద్రామానుజులే. క్రమంగా ఈ విషయములను తెలుసుకుందాం….

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మూలము: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram.html

పొందుపరిచిన స్థానము: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

5 thoughts on “శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గనిర్ధేశిక – పంచ సంస్కారములు

 1. suresh ramanuja dasa

  jai sreemannarayana
  swamy parthi roju udayam snanam chesinataruvata tirumantranni chaduvukovala leka syanatram aena chaduvukovachha ?
  dayachesi vevarenchagalaru

  Reply
  1. sarathyt

   Usually we recite thirumanthram after bath and applying thirumaN/SrIchUrNam. Subsequently, we recite both guru paramparai manthram (asmath gurubhyO nama: …) and dhvaya mahAmanthram whenever possible.
   adiyen sarathy ramanuja dasan

   Reply
 2. Pingback: శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గనిర్ధేశిక – ఆచార్య – శిష్య సంబంధం | SrIvaishNava granthams – Telugu

  1. shashinalla77 Post author

   if any Acharya not available at swayamacharya paramparai, attend lotus feet of any jear which was appointed by swamy Ramanuja or swamy Mamunigal

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s