అనధ్యయన కాలము మరియు అధ్యయన ఉత్సవము

శ్రీ:  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః  శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwyhV63nRcaHTfJ4iwK

మన శ్రీవైష్ణవ సత్సాంప్రదాయము ఉభయవేదాన్త ఆధారితము. ఉభయ అనగా రెండు మరియు వేదాన్తము అనగా శీర్షభాగము. సంస్కృతమున వేదము(ఉ~: రుగ్, యజుర్, సామ, అథర్వణ ) మరియు వేదాన్తము (ఉపనిషత్తులు) అను రెండు భాగములు, ఇంకను ద్రావిడమున వేదము(దివ్య ప్రబంధము) మరియు వేదాన్తము(వ్యాఖ్యానములు) అను రెండు భాగములు కలవు. ఈ రెండూ రెండు కనులుగా పరిగణింపబడి, ఒకే ప్రాముఖ్యము కలిగి ఉన్నవి. ఆయినను, ఆళ్వార్ల ద్వారా దివ్య ప్రబంధములు వెలువరింబడటము వలనను, వారు ఎమ్పెరుమాన్ల దివ్యకటాక్షముతో అకళంకితజ్ఞానము పొందినవారగుటచేత సంస్కృతవేదసారము అయిన నాలాయిర దివ్యప్రబంధములను సకల జీవుల ఉజ్జీవనమునకై మాత్రమే వెలువరించడము వలన, మనకు వాటియందు అధిక ప్రావణ్యము కలదు.

అధ్యయనము అనగా పఠనము, అభ్యసించడము, పునశ్చరణ మొదలుగునవి. వేదము ఆచార్యుల వద్ద శ్రవణము గావించి, దానిని మరల మరల మననము చేయడము ద్వారా అభ్యసింపబడుతుంది. వేద మంత్రములు నిత్యానుష్టానములో భాగముగా కూడా పఠింపబడతాయి. అనధ్యయనము అనగా వేదపఠనము నిలిపివేయడము. సంవత్సరములో కొన్ని సమయములలో వేదము పఠింపబడదు. ఈ సమయము ఇతర శాస్త్రభాగములు అయిన స్మృతి, ఇతిహాసములు, పురాణములు మొదలగు శాస్త్రములను పఠించడానికి ఉపయుక్తము. అధ్యయనకాలమునందును అమావాస్య, పౌర్ణమి మొదలగు దినములలొ వేదపఠనము నిషిద్ధము. ఈ సాంప్రదాయము సంస్కృతవేదముతో సమానముగా పరిగణింపబడే ద్రావిడవేదమునకు కుడా కలదు. మనము ఇప్పుడు దివ్యప్రబంధము అనధ్యయనకాలము యొక్క ప్రాశస్త్యమును తెలుసుకొందాము.

అధ్యయనోత్సవము అనధ్యయనకాలములో భాగము.అధ్యయనోత్సవము నమ్మాళ్వార్మోక్షమును స్తుతిస్తుంది. అధ్యయనోత్సవము మరియు అనధ్యయనకాలము మన సాంప్రదాయములో పరస్పరాన్వయములు. ఈ చరిత్ర అంతయు శ్రీపెరియవాచ్చాన్పిళ్ళైస్వామి ప్రసాదించిన “కలియన్ అరుళ్ పాడు”(http://srivaishnava-literature.blogspot.in/p/kaliyan-arul-padu.html)  అను గ్రంథమున వివరింపబడినది(శ్రీ పుత్తూర్ క్రిష్ణస్వామి అయ్యంగార్ చే ప్రచురింపబడిన (పెరియవాచ్చాన్పిళ్ళై శ్రీ సూక్తమాల -1 లో భాగముగా).

ఇక ఈ గ్రంథములో పొందుపరచబడిన ఐతిహ్యములను క్లుప్తముగా తెలుసుకొందాము.

 • శ్రీమన్నారాయణుడు, తమ నిర్హేతుక కరుణాకటాక్షములచే సకలజీవుల ఉజ్జీవనమునకై, ఈ సంసారములో కోయిల్(శ్రీరంగం), తిరుమలై(తిరువేంకటమ్), పెరుమళ్ కోయిల్(కాంచిపురమ్) మొదలగు పుణ్యక్షేత్రములలో అర్చారూపములో సర్వసులభుడుగా, సర్వారాధ్యుడుగా వేంచేసారు.
  ఆళ్వారులలో చివరివారైన తిరుమంగయాళ్వార్, శ్రీమన్నారాయణుని నిర్హేతుకకృపచే అనుగ్రహింపబడి, ఎన్నో అర్చావతారములను సేవించిన పిమ్మట శ్రీరంగము వేంచేసి, అచ్చటనే అనేక మహత్తర కైంకర్యములను సమర్పిస్తూ నివసించారు. తిరుమంగయాళ్వార్ తనను తాను “ఇరున్తమిళ్ నూల్ పులవన్ మంగయాళన్”గా (ఇరున్తమిళ్ నూల్ – తిరువాయ్ మొళి, పులవన్-కవి, తిరువాయ్ మొళి ప్రబంధములో ప్రావణ్యము కలవారైన, మంగయాళన్- తిరుమంగయాళ్వార్) అభివర్ణించుకొని, తిరువాయ్మొళియన్దు మిక్కిలి ప్రావణ్యము కలిగి, ఆ పాశురములను నిత్యమూ అనుసంధిచుచుండెడివారు.

 • ఒకానొక తిరుక్కార్తె(కార్తీక మాసం, కృత్తిక నక్షత్రమ్, పౌర్ణమి తిధి) దినమున, నంపెరుమాళ్ మరియు దేవేరుల తిరుమంజనమ్(దివ్యస్నానం) తరువాత వేంచేసియుండగా, ఆ గొప్ప భక్తసందోహములొ, తిరుమంగయాళ్వార్, తిరునెడుందాండగమ్ అను దివ్యప్రబంమును వ్యక్తపరచి ఎంపెరుమాన్ సమక్షములొ దివ్యముగా గానము చేశారు. తిరువాయ్మొళి పాశురములను కూడ దివ్యముగా గానము చేశారు.
 • నంపెరుమాళ్ ఆ దివ్యగానమునకు ఎంతొ ఆనందించి, తిరుమంగైయాళ్వార్లను వరము కోరమనగా, ఆళ్వార్ రెండు వరములను కోరెను.
 • తిరుమంగైయాళ్వార్లకు రెండు కోరికలుండెడివి
   • అవి తిరువాయ్మొళికి సంస్కృతవేదముతో సామ్యము
   • మరియు నంపెరుమాళ్ సమక్షములో మార్గశిరశుక్లపక్ష ఏకాదశి అనగా వైకుంఠ ఏకాదశినాడు అధ్యయనోత్సవము (నమ్మాళ్వార్ మోక్షము) సందర్భములో తిరువాయ్మొళి దివ్యప్రబంధము అనుసంధానము.

   

 • ఎంపెరుమాన్ సంతోషముగా ఆ వరములను ఆమోదించి, వెంటనే ఆ సభను, తన తిరుమేనికి అద్దగా మిగిలిన నూనెను, చాలా సమయమునుంచి దివ్యప్రబంధమును గానము చేయుచున్న కలియన్ కు స్వరము చెడకుండ ఉండునట్ట్లు ఈయవలసినదిగా ఆజ్ఞాపించెను.
 • అనంతరమ్ ఆళ్వార్ తిరునగరిలో అర్చారూపములో వేంచేసియున్న నమ్మాళ్వార్లకు వర్తమానము పంపగా, వెంటనే నమ్మాళ్వార్ అక్కడ నుంచి శ్రీరంగమునకు చేరుకున్నారు.
 • తిరుమంగై ఆళ్వార్ వైకుంఠ ఏకదశి మొదలు 10 రోజులు తిరువాయ్మొళి అనుసంధానమునకు ఆదేశించారు. ఉదయమున వేదపారాయణము సాయంవేళల తిరువాయ్మొళి అనుసంధనము జరిగెడెది. చివరి రోజున, నమ్మాళ్వార్ నంపెరుమాళ్ దివ్యచరణములను తమ శిరస్సుతో తాకే ఘట్టము ఎంతో భక్తిపారవశ్యముతో అనుకరింపబడెడిది. ఉత్సవముల అనంతరము, నమ్మళ్వార్ తిరిగి అళ్వార్ తిరునగరి చేరుకొనేవారు. ఇలా ప్రతి సంవత్సరము సంభవించేది.
 • కొంత కాలము తరువాత, కలియుగ ప్రభావమున, సాంప్రదాయములు అడుగంటి, దివ్యప్రబంధములు లుప్తములయి, నమ్మాళ్వార్ శ్రీరంగమును దర్శించడము ఆగిపోయినది.
 • పిమ్మట శ్రీమన్నాధమునులు అవతరించి, కాలక్రమమున శ్రీమన్నారాయణుని దయతో, ఆళ్వార్లు మరియు దివ్యప్రబన్ధముల గురించి తెలుసుకొన్నారు. శ్రీమన్నాధముని, ఆళ్వార్ తిరునగరి దర్శించి, మధురకవి ఆళ్వార్ల కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబును అభ్యసించి, నమ్మాళ్వార్ల కరుణాప్రభావముతో 4000 దివ్యప్రబంధములను మరియు అందలి భావములను గ్రహించిరి.
 • శ్రీమన్నాధమునులు తమ శిష్యులకు దివ్యప్రబంధమును ఉపదేశించి,శ్రీరంగమునకు వేంచేసి మరల అధ్యయనోత్సవమును ఉద్ధరించారు. అంతేగాక, ఆళ్వార్ల మరియు 4000 దివ్య ప్రబంధముల ప్రాశస్త్యమును నమ్మాళ్వార్ల ద్వారా గ్రహించి, నమ్మాళ్వార్ల మోక్షోత్సవమును కూడ పునరుద్ధరించి, వారి శ్రీరంగదర్శనమును తిరిగి ఏర్పాటు చేశారు.
 • ఎంపెరుమాన్ తిరువాయ్ మొళి దివ్యప్రబంధమునకు వేదసామ్యము ధ్రువీకరించినందువలన. శ్రీమన్నాధమునులు వేదమునకు వలెనే తిరువాయ్ మొళి మరియు ఇతర దివ్యప్రబంధములకు అనధ్యయనకాలము నిర్ణయించిరి. ఈ అనధ్యయనకాలము తిరుక్కార్తెదినమున ప్రారంభమయి, కోవెలలో అధ్యయన ఉత్సవము ప్రారంభమయే ముందు ముగుస్తుంది. అలాగే అధ్యయన కాలము అధ్యయన ఉత్సవము మొదటి రోజున ప్రారంభమయి, తిరుక్కార్తెదినమున ముగుస్తుంది.
 • నమ్మాళ్వార్లకు ఆళ్వార్ తిరునగరియందు ఆహ్వానము పంపే సాంప్రదాయమును మరల ఏర్పరచి, ఈ సమయములో నిత్య తిరువారాధనలో దివ్యప్రబంధానుసంధానమునుండి శ్రీవైష్ణవులందరికీ విరామమును ఏర్పాటు చేసారు(దివ్యప్రబంధముయొక్క మననము, ధ్యానమునకు విరామము లేదు).
 • అంతేగాక ఎంపెరుమాన్లకు తిరుక్కార్తెనాడు అలంకరించిన శుద్ధతైలశేషమును, నమ్మాళ్వార్లకు, కలియనుకు మరియు మిగిలిన ఆళ్వార్ల కంఠములకు కూడా అలంకరించి, ఆ శేషమును శ్రీవైష్ణవులందరికీ ప్రసాదించవలనదిగా అజ్ఞాపించారు.
 • నమ్మాళ్వార్ల తిరువిరుత్తమ్, తిరువాశిరియమ్ పెరియ తిరువన్తాది మరియు తిరువాయ్మొళిలకు నాలుగు వేదములతో సామ్యము. మిగిలిన ఆళ్వార్ల దివ్యప్రబంధములకు వేదాంగములైన శీక్షా, కల్పము, వ్యాకరణము, నిరుక్తము, చంధస్సు మరియు జ్యోతిషములతో సామ్యము. ఈ దివ్యప్రబంధములు తిరుమంత్రము, ద్వయము మరియు చరమశ్లోకముల నిగూఢ భావములను విశదీకరిస్తాయి.
 • ఇంకను నాథమునుల ఆదేశానుసారము,
  • శ్రీవైకుంఠ ఏకాదశి మునుపు అమావాస్య నుండి మొదటి పది రోజులు ముదలాయిరము (తిరుపల్లాండు, పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి, నాచ్చియార్ తిరుమొళి, పెరుమాళ్ తిరుమొళి,  తిరుచ్ఛంద విఱుత్థం,  తిరుమాలై , తిరుప్పళ్లిఎళ్ళుచ్చి, అమలనాదిపిరాన్, కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు, పెరియ తిరుమొళి, తిరుక్కురుందాండగం, తిరునెడుందాండకం) అనుసంధింపబడుతుంది.
  • శ్రీవైకుంఠ ఏకాదశి దినము తిరువాయ్మొళి తొడక్కము (ప్రారంభము) అనుసంధింపబడుతుంది.
  • శ్రీవైకుంఠ ఏకాదశి దినము ఉదయము వేదపారాయణము, సాయమువేళలో తిరువాయ్మొళి దినమునకు ఒక పత్తు, 10 దినములు అనుసంధింపబడుతుంది. చివరిరోజున ఇ నమ్మాళ్వార్ తొళల్తో ఘనముగా శాత్త్ఱుమురై  నిర్వహింపబడుతుంది.
 • ఇరవై ఒకటో దినము ఇయర్పా (ముదల్ తిరువన్తాది, ఇరణ్డామ్ తిరువన్తాది,, మూన్ఱామ్ తిరువన్తాది, నాన్ముగన్ తిరువన్తాది, తిరువిరుత్తమ్, తిరువాసిరియమ్, పెరియ తిరువన్తాది, తిరువెజికూట్రిరుక్కై, శిఱియ తిరుమడల్, పెరియ తిరుమడల్) అనుసంధిపబడుతుంది. (గమనిక~: ఎమ్పెరుమానార్ల కాలములో నంపెరుమాళ్ ఆజ్ఞతో ఇరవై ఒకటో దినము సాయంకాలము ఇయఱ్పా శాఱ్ఱుముఱై ముగిసిన పిమ్మట పెరుమాళ్ళ పురప్పాడు సమయములో రామానుజ నూఱ్ఱన్తాది అనుసంధిపబడుతోంది).
 • నాథమునుల ఆదేశానుసారము బ్రాహ్మణులకు వేదాధ్యయనము విధింపబడినటుల ప్రపన్నులయిన శ్రీవైష్ణవులు విధిగా దివ్య ప్రభన్దమును అభ్యసించవలెను.
 • అనధ్యయన కాలము అయినను, మార్గశిర మాసములో వేకువఝామున, భగవంతుని మరియు భాగవతులకు సుప్రభాతము పాడుటకు ఉద్ద్యేశించిన పాశురములు కలిగిన తొణ్డరడిప్పొడి ఆళ్వార్ల తిరుప్పళ్ళియెళ్ళుచ్చి మరియు ఆణ్డాళ్ ప్రసాదించిన తిరుప్పావై అనుసంధింపబడతాయి.
 • ఈ సాంప్రదాయము ఉయ్యకొండార్, మణక్కాల్ నంబి, ఆళవందార్, పెరియ నంబి మరియు ఎమ్పెరుమానార్ల కాలములో కొనసాగింది.
 • ఒకప్పుడు కారణాంతరముల వలన నమ్మాళ్వార్ శ్రీరంగము చేరుకోలేకపోయారు. అప్పుడు ఎమ్పెరుమానార్ అన్ని దివ్యదేశములలో నమ్మాళ్వార్ అర్చావిగ్రహమును ప్రతిష్ఠింపవలసినదిగా అదేశించారు. తిరుమల పర్వత శ్రేణి అంతా శ్రీమన్నాయణుని శరీరముగా భావింపబడుటవలన, ఆళ్వారుల దివ్యవిగ్రహమును ఆ తిరుమల పర్వతశ్రేణి క్రింది భాగములొ ప్రతిష్ఠింపబడింది. ఇంకా అన్ని దివ్యదేశములలో అధ్యయన ఉత్సవము వైభవముగా నిర్వహించవలసినదిగా ఎమ్పెరుమానార్ ఆదేశించారు.
 • తిరుక్కురుగైప్పిరాన్ పిళ్ళై ఎమ్పెరుమానార్ అనుఙ్ఞతో తిరువాయిమొళి వ్యాఖ్యానం సాయించారు. అంతట ఎమ్పెరుమానార్ ఆనందముతో ఆ వ్యాఖ్యానమును కూడా శ్రీభాష్యముతో అనుసంధించవలసినదిగా ఆజ్ఞ్యాపించారు.
 • ఎమ్పెరుమానార్ శ్రీరంగంలో చాలా కాలం అసంఖ్యాకమైన శ్రీవైష్ణవసముదాయముతో నివసించారు. వారికి ఎంతో గహనము మరియు ముఖ్యములైన సంప్రదాయ రహస్యములను వివరిస్తూ సదా పెరియ పెరుమాళ్కు మంగళాశాసనం గావించారు.
 • స్వామి ఎమ్పెరుమానార్ పరమపదమును అలంకరించగా భట్టర్ (ఆళ్వాన్ వరపుత్రులు మరియు శ్రీరంగనాథ శ్రీరంగనాచియర్ల దత్తపుత్రుడు) అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎమ్పెరుమానార్ ఎంబార్ కందాడై ఆండాన్ తదితరులు శ్రీరంగంలో మరి ఇతర దివ్యదేశములలోను ఎమ్పెరుమానార్ విగ్రహమును సకల జీవుల ఉజ్జీవనమునకై ఎమ్పెరుమాన్ ఆజ్ఞ్యతో ప్రతిష్టించారు.
 • శ్రీమన్నాధమునులు కణ్ణినుణ్ శిఱుతాంబుయొక్క నిఘూఢమైన భగవద్భావములను గ్రహించి నాలాయిర దివ్య ప్రభన్దమున చేర్చినట్టు, ఎమ్పెరుమాన్ అభిమతము మేరకు రామానుజ నూఱ్ఱన్తాదిని కూడ చేర్చడమైనది. సద్బ్రాహ్మణునకు ప్రతినిత్యము గాయత్రిజపము విధింపడినటుల ప్రపన్నులయిన శ్రీవైష్ణవులకు రామానుజ నూఱ్ఱన్తాది నిత్యానుసంధానము విధింపడినది.
 • తరువాతి ఆచార్యులందరు రామానుజులచే వెలువరింపబడిన సంప్రదాయరహస్యములను సకలుర ఉజ్జీవనమునకై ప్రచారము చేయుచూ కాలక్షేపము చేసారు. కలియన్ అరుళ్ళప్పాడు ప్రబంధము సమాప్తము.

తదనంతరమ్ పరాశరభట్టర్ తిరునారాయణపురమునకు దిగ్విజయము చేసి వేదాంతిని వాదమున జయించి తన శిష్యునిగా స్వీకరించారు. వేదాంతి సన్న్యాసము స్వీకరించి నంజీయరుగా ప్రసిద్ధులయినారు. భట్టర్ వేదాంతిని వాదమున జయించి అధ్యయనోత్సవము ప్రారంభమునకు ముందు రోజు శ్రీరంగమునకు వేంచేశారు. పెరియపెరుమాళ్ కు తిరుమంగైఆళ్వారు సాయించిన తిరునెడుందాండకమునందలి రహస్యములను విశదీకరించి వాదమున వేదాంతిని జయించిన విధమును తెలియజేయగా, పెరియపెరుమాళ్ మిగుల ఆనందించి, భట్టరులను బాగుగా ప్రశంశార్హులుగా ఆఙ్యాపించి, శ్రీరంగంఉలో అధ్యయనోత్సవము తిరునెడుందాండకముతో ప్రారంభము అగునట్లు శాసించారు. దీనితో మన సత్సంప్రాదాయమున అధ్యయనోత్సవము యొక్క పూర్వాపరాలను తెలిసికొన్నాము.

 
  • అధ్యయనోత్సవముల సందర్భములో అన్ని దివ్యదేశములలోనూ 21 దినములు జరిగే ఉత్సవములు ఇలా ఉంటాయి.
 • ఎమ్పెరుమాన్, నాచియార్లు, ఆళ్వార్లు మరియు ఆచార్యులు 21 దినములునూ ఒక పెద్ద సభలో ఆసీనులు అవుతారు. ఎమ్పెరుమాన్ మరియు నాచియార్లు సభ మధ్యభాగమునను, ఆళ్వారాచార్యాదులు వారికి రెండు వైపుల రెండు వరుసలలో ఆసీనులవుతారు ఎదురెదురుగా ఆసీనులవుతారు.
 • అనేక దివ్యదేశములలో నమ్మాళ్వార్ ఆళ్వార్ గోష్ఠికి తిరుమంగైఆళ్వార్ మరియు ఎమ్పెరుమానార్లతో కలసి (శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయమునకు వారు చేసిన కైంకర్యమునకు) నాయకత్వము వహిస్తూ, ఆళ్వారాచార్యాదులతో ఆసీనులవుతారు.
  • వానమామలై, తిరుక్కుఱున్గుడి మొదలగు దివ్యదేశములలో నమ్మాళ్వార్ అర్చావిగ్రహము లేకపోవడమువలన, తిరుమంగైఆళ్వార్ మరియు ఎమ్పెరుమానార్ల ఆధ్వర్యములో ఉత్సవములు జరుగుతాయి.
  • శ్రీపెరుంబూదూర్ దివ్యదేశము ఎమ్పెరుమానార్ అవతారస్థలమయినందువలన మరియు ఆణ్డాళ్ నాచియార్ ఎమ్పెరుమానార్ను జ్యేష్ఠసోదరునిగా భావించినందువలనను, ఆణ్డాళ్ నాచియార్ ఎమ్పెరుమాన్ మరియు నాచియార్లతో ఆసీనురాలు కాక, ఆళ్వారెమ్పెరుమానార్ గోష్ఠీని అలంకరిస్తారు.
  • వైకుంఠ ఏకాదశి మొదలుకొని సాయంసమయమున పరమపదద్వారము తెరవబడుతుంది. నమ్మాళ్వార్, మరియు ఆ దివ్యదేశము ఆచారమునుబట్టి మిగిలిన ఆళ్వారాచార్యాదులు, పరమపదద్వారమునకు అభిముఖముగా నిలచి, ఎంపెరుమాన్లకు మంగళాశాసనములు చేస్తూ పురప్పాడులో పాల్గొంటారు.
 • పగల్పత్తు మొదట 10 దినములు తిరుమొళి తిరునాల్ అనగా మధ్యాహ్నసమయములో ముదలాయిరము మరియు పెరియ తిరుమొళి అనుసంధింపబడతాయి. పురప్పాడు జరుగు దివ్యదేశములలో ఆ సమయములో ఉపదేశరత్తినమాలై అనుసంధింపడుతుంది.
 • వైకుంఠ ఏకాదశి మొదలు 10 దినములు తిరువాయ్మొళి తిరునాల్ అనగా సాయముసమయములో తిరువాయ్మొళి అనుసంధింపడుంది.
 • 20వ దినము తిరువడి తొళల్ మరియు తిరువాయ్మొళి సాఱ్ఱుమురైతో ముగుస్తుంది. తిరువడి తొళల్ సందర్భములో అర్చకులు నమ్మాళ్వార్లను తమ హస్తములతో తోడ్కొని వెళ్ళి ఆయన శిరమును ఎమ్పెరుమాన్ పాదములమీద ఉంచుతారు. ఆ పిమ్మట నమ్మాళ్వార్ తులసీదళములతో అలంకరింపబడతారు.
 • 21వ రోజు
  • సాయంకాలము – ఇయర్పా అనుసంధానము
  • రాత్రి – పురప్పాడు (ఊరేగింపు)లో రామానుజ నూఱ్ఱన్తాది గోష్ఠి మరియు ఇయల్ సాఱ్ఱు
 • 22వ రోజు – తిరుప్పల్లాణ్డు తొళక్కమ్ (ప్రారంభము) మరియు 4000 దివ్య ప్రభన్దమ్ అనుసంధానము మొదలు

ఇక ఆయా దివ్యదేశములలో జరిగే అధ్యయన ఉత్సవములలోని విశేషాంశాములను తెలుసుకొందాముఇక ఆయా దివ్యదేశములలో జరిగే అధ్యయన ఉత్సవములలోని విశేషాంశాములను తెలుసుకొందాము

 • శ్రీరంగమ
  • 22 రోజులు ఉత్సవములు – అనగా ప్రారంభములో ఒక రోజు తిరునెడున్తాణ్డగమ్ అనుసంధానము, తరువాత 21 రోజులు ఉత్సవము.
  • అరయర్లు నమ్పెరుమాళ్, నాచియార్లు మరియు ఆళ్వారాచార్యాదుల ఎదుట పాశురములను అనుసంధింస్తూ వాటి అర్ధములకు, భావములకు అనుగుణముగా అభినయిస్తారు.
  • అరయర్ సేవ సమయములో నంపెరుమాళ్ మరియు నాచియార్లు ఎత్తైన మండపము మీద ఆసీనులవుతారు. ఆళ్వారాచార్యాదులు వారికి అభిముఖముగా ఆసీనులవుతారు.
 • ఆళ్వార్ తిరునగరి
  • అరయర్ సేవలో అభినయముతో పాశురనుసంధానము. అరయర్ స్వాములు అనుసంధించిన పాశురములను తరువాతి రోజు అధ్యాపక స్వాములు అనుసంధిస్తారు.
  • పగల్పత్తు 10వ రోజున ( వైకుంఠ ఏకదశి ముందు దశమి) నమ్మాళ్వార్ ఎంపెరుమానార్ల ప్రత్యేక దర్శనము – శ్రీరంగనాధస్వామివారి శయన భంగిమలో ఉన్న నమ్మాళ్వార్ శ్రీపాదములవద్ద శ్రీరంగనాచియార్ల భంగిమలో ఎంపెరుమానార్ దర్శనము ఇస్తారు.

                       nammALvAr – eMperumAnAr

నమ్మాళ్వార్ – ఎంపెరుమానార్

  • అన్ని దివ్యదేశములలోను పగల్పత్తు చివరి రోజైన 20వ రోజున తిరువడి తొళళ్ (నమ్మాళ్వార్ ఎంపెరుమాన్ పాదాకమలములను చేరుకోవడము) జరుగుతుంది. కాని ఇక్కడ తిరుముడి తొళల్ అంటే అర్చకులు తమ శ్రీహస్తములతో ఎంపెరుమాన్ను తీసుకువెళ్ళి ఎంపెరుమాన్ శ్రీపాదములను స్వామి నమ్మాళ్వార్ శిరమున ఉంచుతారు. ఈ అద్భుత దృశ్యము కనులపండుగై, పరగతస్వీకారమును ధ్రుఢపరుస్తుంది (పరగతస్వీకారము అనగా స్వయముగా శ్రీమన్నారాయణుడే సకలజీవులను తన నిర్హేతుకకృపాకటాక్షములతో కరుణించి తన అధీనమునకు చేర్చుకోవడము).
  • 22 దినములు అధ్యయనోత్సవములు – చివరిలో మరి ఒక రోజు “వేడు పడై
   తిరుమంజనమ్” (విశేష స్నానోపచారము).
  • ఈ చివరి రోజున, పొలిందు నిన్ఱప్పిరాన్ ఎంపెరుమాన్ సర్వుల ఉజ్జీవనముకై నమ్మాళ్వర్లను తిరిగి లీల విభూతికి పంపుతారు.
  • తిరుప్పల్లాణ్డు తొడక్కమ్ (మొదలు) తరువాత వచ్చే విశాఖనక్షత్రమున(నమ్మాళ్వార్ తిరునక్షత్రమున) ప్రారంభము అవుతుంది.
 • తిరు తులైవిల్లిమంగలమ్
  • నమ్మాళ్వార్ తిరువాయిమొళిలో దేవపిరాన్ ఎంపెరుమాన్లను తమ తల్లిదండ్రులుగా సంభావించారు. నమ్మాళ్వార్లకు దేవపిరాన్ అనిన అమితమైన అభిమానము. అందువలన, పూర్వము, ఆళ్వార్ శ్రీరంగమునుండి తిరిగివచ్చునప్పుడు, తిరువిల్లిమంగలమ్ చేరి, అక్కడే మాసి విశాఖమువరకు వేంచేసి, ఆళ్వార్ తిరునగరికి చేసుకునేవారు.
  • ఈ వృత్తాంతము అనుసారము, ఆళ్వార్ తిరునగరిలో మాసి మాసములో జరిగే 13 రోజుల ఉత్సవముల చివరిలో మాసి విశాఖదినమున నమ్మాళ్వార్ తులైవిల్లిమంగల దివ్యదేశమునకు వేంచేసి, ఆ దినము అంతా తిరుమంజనము, గోష్ఠి మొదలగునవి సేవించి తిరిగి ఆళ్వార్ తిరునగరి చేరుకుంటారు.
  • తరువాతి దినము తిరుప్పల్లాణ్డు తొడక్కమ్ (అప్పటివరకు ఈ దివ్యదేశములో అనధ్యయనకాలము).
 • తిరువాలి/తిరునగరి మరియు తిరునాంగూర్ దివ్యదేశములు
  • సాధారణముగా తిరుక్కార్తె దీపము కలియన్ తిరునక్షత్రము ఒకేసారి వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడైనా ఒకే నెలలో రెండు కార్తీకనక్షత్రములు వచ్చినపుడు, రెండవ కార్తీకనక్షత్రమును తిరుమంగైయాళ్వార్ తిరునక్షత్రముగా నిర్ణయిస్తారు. అనధ్యయనకాలము మిగిలిన దివ్యదేశములలో తిరుక్కార్తె దీపము నుండి మొదలు అయినా, ఈ దివ్యదేశములలో మాత్రము తిరుమంగైయాళ్వార్ తిరువవతారము సందర్భములో 4000 దివ్యప్రబన్ధమ్ అనుసంధానము మరియు వైభవముగా ఉత్సవములు అయిన తరువాతే అనధ్యయనకాలము మొదలు అవుతుంది.
 •  తిరుమెయ్యమ్
  • 21 రోజుల అధ్యయనోత్సవములతో కలియన్ తిరువడి తొళల్ (కలియన్ శ్రీమన్నారాయణుని పాదారవిందములను సేవించడము) కూడ పగల్పత్తు చివరి రోజున వైభవముగా జరుగుతుంది.
 • శ్రీపెరుంబూదూర్
 • మకర మాసం పుష్యమి నక్షత్రము వరకు 3 దినముల పాటు గురుపుష్యమి వైభవముగా జరుగుతుంది. శ్రీపెరుంబూదూర్ దివ్యదేశములో ఎంపెరుమానార్ అర్చావిగ్రహము ప్రతిష్ఠింపబడినందువలన దీనికి అధికమైన ప్రశస్తి కలదు.
  అధ్యయనోత్సవము గురుపుష్యమి ఒకేసారి సంభవిస్తే అధ్యయనోత్సవము మొదట నిర్వహింపబడుతుంది.
 • తిరుచేఱై, తిరుమళిశై మొదలగు దివ్యదేశములలో కూడ బ్రహ్మోత్సవములు లేదా ఆళ్వార్ ఉత్సవములు మరియు అధ్యయనోత్సవములు ఒకేసారి వస్తే అధ్యయనోత్సవములు మొదట నిర్వహింపబడతాయి.

ఇయర్పా తరువాతి దినమున సాధారణముగా కోవెలలో దివ్యప్రబంధానుసంధానము తిరుప్పల్లాణ్డు అనుసంధానముతో యధావిధిగా తిరిగి మొదలు అవుతుంది. ఇలాగే ఆయా దివ్యదేశములకు మాత్రమే ప్రత్యేకములైన విశిష్ఠతలు ఉన్నాయి.

అనధ్యయనకాలమునందు గృహములలో దివ్య ప్రభన్దమ్ అనుసంధానము ఆయా దివ్యదేశములలో ఆచారములనుబట్టి వివిధములుగా మారుతూ ఉంటుంది

 • అనేక దివ్యదేశములలోని స్వగృహములలో దివ్యప్రబంధానుసంధానము ఆ దివ్యదేశముయొక్క సంప్రదాయమును అనుసరించి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, తిరుక్కార్తె దీపము లేదా అనధ్యయనకాలము మొదలు అయిన దినము నుండే స్వగృహములలో దివ్యప్రబంధానుసంధానమునకు విరామము ఇవ్వబడుతుంది. తిరిగి దివ్యదేశములలో తిరుప్పల్లాణ్డు తొడక్కమ్ అనుసంధానము మొదలు అయినప్పటినుంచి (సాధరణముగా ఇయర్పా శాఱ్ఱుమురై తరువాతి దినమునుండి) స్వగృహములలో దివ్యప్రబంధానుసంధానము మొదలు అవుతుంది.
 • ఒక సంప్రదాయము ప్రకారము దివ్యప్రబంధానుసంధానము తాయ్ హస్తము ( కూరత్తాళ్వాన్ తిరునక్షత్రము )నుండి తిరిగి మొదలు అవుతుంది. ఈ సంప్రదాయమునకు నాంది, పూర్వము శ్రీవైష్ణవులు అధ్యయనోత్సవములను నంపెరుమాళ్ మరియు నమ్మాళ్వార్లతో సేవించడానికి గాను శ్రీరంగమునకు విశేషముగా వెళ్ళేవారు. ఉత్సవములు పూర్తి అయిన తరువాత తిరిగి స్వగృహములను చేరుకునేందుకు చాల రోజులు అయ్యేది. దీని స్మృత్యర్ధముగాను, స్వగృహములలో దివ్యప్రబంధానుసంధానము తాయ్ హస్తము ( కూరత్తాళ్వాన్ తిరునక్షత్రము )నుండి తిరిగి మొదలు అవుతుంది.
 • అన్ని సంప్రాదాయరహస్యముల వలెనే, ఈ విషయములోను మన పెద్దల నుండి ఆయా దివ్యదేశములలోని శిష్ఠాచారములను గ్రహించి వాటినే పాటించాలి.

మరి అనధ్యయనకాలములో అభ్యసించి అనుసంధించిదగిన సంప్రదాయరహస్యములు?

కొన్ని సూచనలు

 • సాధారణముగా దేవాలయములలో అనధ్యయనకాలమునందు తిరుప్పావై బదులు ఉపదేశరత్తినమాలై మరియు కోఇల్ తిరువాఇమొళి/రామానుజ నూఱ్ఱన్తాది బదులు తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱన్తాది అనుసంధానమ్ జరుగుతుంది.
 • మార్గశిరమాసములో తిరుప్పళ్ళియెళ్ళుచ్చి/తిరుప్పావై అనుసంధానము తిరిగి మొదలు అవుతుంది.
 • కోవెలలో అధ్యయనోత్సవములో 4000 పాశురములను ఒకసారి అనుసంధిస్తారు.
 •  అనధ్యయనకాలములో స్వగృహములందు తిరువారాధనములో 4000 దివ్యప్రబన్ధమ్ అనుసంధింపబడదు (కానీ మార్గశిరమాసములో కోవెలలో వలెనె తిరుప్పావై మరియు తిరుప్పళ్ళియెళ్ళుచ్చి అనుసంధింపబడతాయి).
  • స్వగృహములలో పూజామందిరద్వారములు తెరిచే సమయములో జితన్తే స్తోత్రము మొదటి 2 శ్లోకములను, కౌసల్యా సుప్రజా రామ శ్లోకమును, కూర్మాదీన్ శ్లోకమును అనుసంధిస్తాము, కానీ ఆళ్వార్ల పాశురములను ధ్యానించుట/మననము చేయుటకు ఏమీ ఆటంకము లేదు.
  • అలాగే తిరుమన్జనసమయములో మనము నిత్యము పంచసూక్తములను, వెణ్ణై అళైన్ద కుణున్గుమ్ పథికము మరియు కొన్ని ఇతర పాశురములను అనుసంధిస్తాము, కానీ, అనధ్యయనకాలమందు పంచసూక్తములను మాత్రమే అనుసంధిస్తాము.
  • మంత్రపుష్పముతో చెన్ఱాయ్ కుడైయమ్ పాశురమ్ అనుసంధిస్తాము, కానీ అనధ్యయనకాలములొ ఎమ్పెరుమానార్ దరిశనమ్ ఎన్ఱే పాశురమును అనుసంధిస్తాము.
  •  శాఱ్ఱుముఱై సమయములో మనము నిత్యమూ అనుసంధించే శిఱ్ఱమ్ శిరుకాలే, వంగక్కడల్ మరియు పల్లాండు పాశురముల బదులు ఉపదేశరత్తినమాలై మరియు తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱంతాది పాశురములను అనుసంధించి, సర్వ దేశ దశాకాలేషు… మరియు వాళితిరునామములతో కొనసాగిస్తాము.
 • మన పూర్వాచార్యవిరచితములయిన సంస్కృత స్తోత్త్రగ్రంథములను, మరియు ఙానసారము,ప్రమేయసారము, సప్తకాదై, ఉపదేశరత్తిన మాలై, తిరువాఇమొళి నూఱ్ఱన్తాది మొదలైన తమిళ ప్రబన్ధములను అభ్యసించుటకు ఇది మంచి సమయము. అలాగే మన పూర్వాచార్యుల తనియన్లను వాళితిరునామములను అభ్యసించి అనుసంధించుకొనవచ్చును.
 • అలాగే, మన సంప్రదాయ రహస్యగ్రంథములను సేవించి మననము చేసికొనవచ్చును.

అనధ్యయనకాలములో దివ్యప్రబన్ధముయొక్క అభ్యాసము కాని, అనుసంధానము లేకున్నను, వాస్తవమునకు ఈ సమయములో మనము ఆనందముగా సేవించుటకు చాలా సంప్రదాయవిశేషాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి:

 • మనము ఎంతో ఆతురతతో ఎదురు చూసే అద్భుతమైన అధ్యయన ఉత్సవము – శ్రీవైష్ణవులకు ఎంతో ప్రాముఖ్యము కలది – భగవదనుభవముతో నిండిన 20+ ఆహ్లాదభరితమైన దినములు.
 • ఆణ్డాళ్ నాచియార్ వరప్రసాదమైన అద్భుత ధనుర్మాస తిరుప్పావై అనుభవము.
 • మన పూర్వాచార్యులచే ఎంతొ సరళము దివ్యము అయిన సంస్కృతములోను అందిచబడ్డ స్తోత్ర గ్రంథములు మరియు తమిళ ప్రబంధములను నేర్చుకొని తరించగలిగే మహత్తరమైన అవకాశము.

ఈ విధముగా మనము అనధ్యయనకాలము మరియు అధ్యయన ఉత్సవములకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యాంశములను ఈ శీర్షికలో గ్రహించాము.

మణవాళమామునుల తిరువావతారముతో తిరువాఇమొళి మరియు నమ్మాళ్వార్ల వైభవము దశదిశలా ప్రసరింపబడింది. వారు సకల మానవాళి ఉజ్జీవనమునకు దివ్యప్రబంధము, అందలి రహస్యములను సర్వులకు అందజేయుటకు తమ యావజ్జీవనము కృషి చేశారు. అంతియేగాక మణవాళమామునులు తమ ప్రవృత్తి లోను ఆళ్వారాచార్యాదులచే ఉటంకింపబడిన సదాచారములను, గుణములను ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తపరిచారు. వీరి సద్వృత్తి, సదాచారములకు నంపెరుమాళ్ ఎంతగానో ఆనందించి భగవద్విషయము ( నంపిళ్ళైస్వామివారి ఈడు వ్యాఖ్యానము మరియు ఇతర తిరువాఇమొళి వ్యాఖ్యానముల ఆధారముగా) ఒక సంవత్సరముపాటు ప్రవచనము చేయవలసినదిగా ఆదేశించారు. అంతట ప్రవచనము ముగింపులో ఆణితిరుమూలానక్షత్రమున శ్రీరంగనాధులు ఒక చిన్న బాలుని రూపములో ఏతెంచి మణవాళమామునులను తమ ఆచార్యునిగా సంభావించి, వారిపట్ల కృతఙ్ఞతతో “శ్రీశైలేశదయాపాత్రమ్…….” శ్లోకమును సమర్పించారు.

 

మనమందరమూ కూడ ఇక ముందు రాబొయే ఈ ప్రశస్తమైన ఉత్సవములందు అన్వయించుకునేందుకు సంసిద్దులమవుదాము.

అడియేన్ అనంతరామన్ రామానుజదాసన్

మూలము: http://ponnadi.blogspot.in/2013/11/anadhyayana-kalam-and-adhyayana-uthsavam.html

పొందుపరిచిన స్థానము: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

2 thoughts on “అనధ్యయన కాలము మరియు అధ్యయన ఉత్సవము

 1. Srinivas Stp

  srinivasstp752@gmail.com

  On 02-Mar-2018 4:44 AM, “SrIvaishNava granthams – Telugu” wrote:

  > anantramanujadasan posted: “శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ
  > నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీవానాచల మహామునయే నమః మన శ్రీవైష్ణవ
  > సత్సాంప్రదాయము ఉభయవేదాన్త ఆధారితము. ఉభయ అనగా రెండు మరియు వేదాన్తము అనగా
  > శీర్షభాగము. సంస్కృతమున వేదము(ఉ~: రుగ్, యజుర్, సామ, అథర్వణ ) మరియు వేదా”
  >

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s