యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 11

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 10

వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై మహిమ:

నంపిళ్లై తర్వాత, వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళై ఎంపెరుమానార్ దర్శన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు, వారి శిష్యులు “ఆత్మ యొక్క ప్రాథమిక స్వభావం ఏమిటి?” అని వారిని అడిగారు. వారు ఇలా జవాబిచ్చారు, “‘అహంకారము (స్వతంత్రంగా ఉండటం) అనే మలినాన్ని తొలగించినప్పుడు, ఆత్మకి అడియేన్ (దాసుడు) అన్న నామము స్థిరమవుతుంది. అనగా, ఆత్మ “నేనే ఈశ్వరుడిని (అన్నింటినీ నియంత్రిచగలను)'” అనే భావన తొలగిన పిదప, ఆ ఆత్మకి ప్రాథమిక గుర్తింపు ‘నేను దాసుడను'” అని  తెలుస్తుంది. అన్ని వేదాలను, శాస్త్రాలను, ఆళ్వార్ల పాశురాలను, ఆచార్యుల దివ్య పలుకులను విశ్లేషించిన తర్వాత శ్రీ వైష్ణవుడికి ఆచార్యాభిమానము తప్ప మోక్ష సాధనము మరొటి లేదని, ఆ మోక్ష ప్రాప్తి మార్గములో ఘోరమైన అడ్డంకి భాగవతాపచారమని వారు వివరించెను. వారు తమ ఆచార్యులు నంపిళ్ళైని ఉటంకిస్తూ తమ శిష్యులతో ఇలా అన్నారు, “నిత్యమైన ఆత్మ ఉనికి, భాగవతాపచారము చేయనంత వరకు మాత్రమే ఉంటుంది కదా?” నిరంతమైన ఆచార్యాభిమానం మన నిత్య కర్మానుష్థానములలో ఆచార్యుని పలుకులను అనుసరించడం, ఆచార్యుడే సాధనం మరియు లక్ష్యం అనే దృఢ విశ్వాసంతో ఉండడం, భాగవతుని పట్ల శాశ్వతమైన అపరాధం అనేది, చేసిన భాగవత అపరాధానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేయకపోవుట. అటువంటి చర్య ఆత్మ స్వరూపానికి హాని చేకూరుస్తుంది, ఆత్మను ఒక కాలిన గుడ్డ ముక్కలా చేసి [కాలిన గుడ్డ ముక్క  సాధారణంగా కనిపించినా గాలి వీసినపుడు ఎగిరి గాలిలో కలిసిపోతుంది] దానిని నాశనం చేస్తుంది.

ఈ విధంగా అందరినీ ఉద్ధరిస్తూ, వడక్కు తిరువిధి పిళ్ళై తమ తిరుకుమారులైన పిళ్ళై లోకాచార్యులు మరియు అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్లను పూర్తిగా దర్శన సిద్ధాంత ప్రచారానికై అంకితం చేయించి, కొంత కాలము తరువాత తమ ఆచార్యుల తిరువడిని స్మరిస్తూ  దివ్య పరమపదానికి చేరుకున్నారు.  పిళ్లై లోకాచార్యులు దుఃఖ సాగరములో మునిగిపోయి, “ఉభయ వేదాంతములలో (సంస్కృతం మరియు ధ్రావిడం (తమిళ)) ప్రావిణ్యము ఉన్న వారిని మనము కోల్పోయాము” అని చెప్పి వారికి చరమ కైంకర్యములను తగిన రీతిలో నిర్వహించారు.

తిరువీధి పిళ్ళై వారి దివ్య తిరునక్షత్రం స్వాతి, వారి తనియన్ –

శ్రీకృష్ణపాదపాదాబ్జే నమామి శిరసా సదా।
యత్ప్రసాదప్రభావేన సర్వసిద్ధిరభూన్ మమ॥

(ఆ శ్రీకృష్ణ (వడక్కు తిరువీధి ప్పిళ్ళై అని కూడా పిలుస్తారు) దివ్య అనుగ్రహంతో అన్ని పురుషార్థాలను (ప్రయోజనాలు) పొందిన నేను నిరంతరం నా శిరస్సుని వారి దివ్య పాదాల యందు ఉంచి ఆరాధించెదను.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/07/26/yathindhra-pravana-prabhavam-11/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s