యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 44

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 43

జీయర్ తిరువడి ఆశ్రయం పొందాలని అన్నన్ నిర్ణయం

తదాగతాం తాం వ్యతిదామనిందితాం వ్యభేదహర్షాం పరిధీనమానసాం
శుభాన్నిమిత్తాని శుభానిభేజిరే నరంశ్రియాజుష్టం ఇవోపజీవినః

(నిరుపేదలు ధనవంతులను ఆశ్రయించి ప్రయోజనం పొందినట్లే, చెప్పనలవికాని కష్ఠాలు అనుభవించిన ఏ పాపము ఎరుగని సితా పిరాట్టిని పొందిన శుభ శకునాలు కూడా ఫలాన్ని పొందాయి). అన్నన్ కూడా కొన్ని శుభ శకునాలతో, ఆచ్చి [తిరుమంజన అప్పా కుమార్తె] ఇంటికి వెళ్ళి ఆమెతో ఇలా అన్నారు.

రంగేశ కైంకర్యం సుతీర్థ దేవరాజార్యజాంపాకలు భాగ్యశీలా
రమ్యోపయంతుః పదసంశ్రయేణ యాస్మత్కులం పావనమాధనోతి

(తిరుమంజనం దేవరాజర్ తిరుకుమార్తె ఆచ్చి మాముణుల దివ్య తిరువడి యందు ఆశ్రయం పొంది ఆ మాహా భాగ్యవంతుడైన తిరుమంజనం దేవరాజర్ వంశాన్నే పవిత్రం చేసినది కదా?) అని సంతోషించి “నీవు వండిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించుట వలనే కదా మేము ఈ ఫలాన్ని పొందాము!” అని ఆనందించారు. వెంటనే ఉత్తమ నంబితో ఈ సందేశాన్ని తమ బంధువులకు, కందాడై అయ్యంగార్లకు పంపారు. మాముణుల దివ్య తిరువడి సంబంధం వారు కూడా పొందాలనే ఉద్దేశ్యముతో ఆయన వారి నివాసాలకు వెళ్లారు. అచ్చియార్ తిరు కుమారులైన అణ్ణా, దాశరథి అప్పై మరియు తందైతాయ్ ఎంబా తాము కూడా అదే స్వప్నాన్ని చూసారని చెప్పి వారి పాదాలకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారు. అతను వారితో పాటు ప్రముఖులైన లక్ష్మణాచార్యుల మనవడు ఎంబా నివాసానికి వెళ్ళారు.

జరిగిన విషయము గురించి విన్న ఎంబా ఆక్రోశంతో,  “గొప్ప పేరు, జ్ఞానం, అనుష్టానము, అచారములున్న గొప్ప వంశంలో జన్మించిన నీవు ఇలా చేస్తావా?” అని కందాడై అన్నన్ పై కోపగించుకునారు. తరువాత, ఎంబాకు కొడుకు లాంటి పెరియ ఆయి వంశానికి చెందిన అప్పా, ఇతర సంబంధుల నివాసాలకు అన్నాన్ వెళ్లి, జీయర్ పాదాలను ఆశ్రయించమని కోరారు. కాని వారు కూడా నిరాకరించెను. అన్నన్ తన హృదయంలో విచారంతో, తోబుట్టువుల వంటి దాదాపు ఇరవై మంది తమ వంశస్థుల నివాసాలకు వెళ్లారు. వారు ఆప్యాయతతో ఆయనకు స్వాగతం పలికి, సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, అన్నన్ చెప్పిన మాటలు విన్నారు. వారి కలల గురించి అన్నన్ కు వివరించి, అళగియ మణవాళ మాముణుల మహిమను కీర్తించి, మాముణులను ఆశ్రయించాలనే తమ సంకల్పాన్ని వివరించారు. తమ ధర్మ పత్నులు మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి, పండ్లు ఇతర సమర్పణలతో మాముణుల తిరుమాలిగకు వెళ్లమని అన్నర్ వాళ్ళను సూచించారు.

తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి, కందాడై అన్నన్ తిరుమాలిగలో గురుకులవాసం చేస్తూ, వారి తిరువడియే ధారకం పోషకం, భోగ్యముగా భావించే తిరువాళియాళ్వార్ పిళ్ళైని తమ వెంట తీసుకొని వెళ్ళారు. అప్పడికే జీయర్ తిరువడి సంబంధము పొందిన శుద్ధ సత్వ అణ్ణన్ ను, భగవత్ విషయంలో అన్నన్ ప్రమేయం గురించి మాట్లాడతారని, తద్వారా జీయర్ తమ కృపా వర్షాన్ని తనపైన కురిపిస్తారని కూడా తోడుగా తమతో తీసుకొని వెళ్ళారు. అన్నన్ “సుద్ధ సత్వం అన్న – అతని పేరుకి తగినట్టు, మన గురించి వారు కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పగలుగుతారు. వారి సహృదయులు కాబట్టి ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా అన్నీ సవినయంగా జరిగిపోతాయి” అని భావించారు. వీరిద్దరితో పాటు, అన్నన్ తమ సోదరులు మరియు బంధువులను కూడా జీయర్ మఠానికి తీసుకొని వెళ్ళారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/08/28/yathindhra-pravana-prabhavam-44/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s