యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 81

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 80

శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం తనియన్ ను ఇళైయాళ్వార్ పిళ్ళై సేవించుచుండగా విన్న రామానుజ అయ్యంగార్లు, వారితో పాటు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు.

జగ్గ్యే’మునాస్వప్న నివేధితం హియత్ కథం బదర్యాశ్రమ నిత్య వాసినా
ప్రాకాశి మంత్రాతం ఇదం మురధ్విషేధ్యయోధ్య రామానుజ ఆవిశిష్మయే

(బద్రికాశ్రమంలో కొలువై ఉన్న ఆ మురారి (ముర రాక్షసుడిని వధించిన కృష్ణుడు), స్వప్నంలో తనకు అనుగ్రహించిన ఈ తనియన్ (తిరుమంత్రార్థములు ఇమిడి ఉన్న) ను వీళ్ళెలా పఠింస్తున్నారని అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగార్లు ఆశ్చర్యపోయారు.). “శ్రీ బద్రికాశ్రమ పెరుమాళ్ళు స్వప్నంలో ఈ తనియన్‌ ను ప్రసాదించారు. ఇది మీ వరకెలా చేరింది?” అని రామానుజ అయ్యంగార్ ఆశ్చర్యపోతూ వారిని ప్రశ్నించారు. వాళ్ళు ఇలా బదులిచ్చారు..

“ఆచినోతిహిశాస్త్రార్థాత్” (శాస్త్రార్థాలను తెలిపేవాడు ఆచార్యుడు) అన్న ఈ శ్లోకం తెలుపునట్లే, పెరుమాళ్ళు శ్రీరంగంలో ఈ తనియన్ ను సేవించినట్లే, ఈ దివ్య దేశంలో (బద్రికాశ్రమం) నరనారాయణ రూపంలో పెరియ తిరుమంత్రాన్ని (ప్రణవం) అనుగ్రహించారు. ఆ తిరుమంత్ర సారమైన దివ్యప్రబంధ అర్ధాలను వెలికితీయాలనే తిరు సంకల్పంతో పెరుమాళ్, ఆదిశేషునిని మణవాళ మాముణులుగా పునః అవతరింపజేయాలని సంకల్పించారు. స్థోత్ర రత్నం శ్లోకానికి అనుగుణంగా “యతోచితం శేష ఇతీరితే” (కాలనికి అణుగుణంగా కైంకర్య నిర్వహణ కోసం అనేక రూపాలు ధరించువాడు కనుక అతనిని ‘శేషన్’ అని పిలుస్తారు). ఆదిశేషుడు ఆ కైంకర్యానికి అనుగుణంగా అవతరించి, అత్యంత నైపుణ్యంతో దివ్యప్రబంధ వ్యాఖ్యానం చేశారు. అతని మహిమను మరింత ప్రకాశింపజేయడనికి, భగవాన్ ఈడు (తిరువాయ్మొళి వ్యాఖ్యానం) ఉపన్యాసం ఇవ్వమని జీయరుని కోరారు. జీయర్ మహా గొప్ప కైంకర్యంగా భావించి ‘ఈడు’ కి ఉపన్యాసం ఇచ్చారు. ఆచార్య సంభావన (ఆచార్యుడిని సన్మానం) సమర్పించే సమయంలో, రంగనాయగం (అర్చక పుత్రుడు) అనే ఒక ఐదు సంవత్సరాల పసిబాలుడిలా పెరుమాళ్ వచ్చి, తనియన్ సేవించారు. అప్పిళ్ళై ద్వారా మణవాళ మాముణుల కోసమై వాళి తిరునామాలు కూడా ప్రసాదించారు. దివ్యప్రబంధ పారాయణం ప్రారంభంలో, శ్రీశైలేశ దయాపాత్రంతో ప్రారంభించి, చివరిలో (దివ్యప్రబంధం) వాళి తిరునామాలు పఠించబడేలా చేశారు. తిరుమల, పెరుమాళ్ కోయిల్ మొదలైన అన్ని దివ్య దేశాలకు విశ్వక్సేనుడి ద్వారా ఈ సందేశం పంపారు. ఈ శ్లోకములో చెప్పబడింది.

శ్రీపన్నకాధీశమునేః పద్యం రంగేశభాషితం
అష్టోత్తర శతస్థానేష్వ అనుషధాం ఆచరేత్
ఇత్యాగ్గ్యా పత్రికా విష్వక్సేనే ప్రతిపాధితా
తధారభ్య మహత్బిశ్చ పత్యతే సన్నిధేః పురా

(మణవాళ మాముణులపై కృపతో శ్రీ రంగనాధుడు ఈ శ్లోకం పఠించారు. ఈ తనియన్ ను మొదట్లో సేవించాలని విష్వక్సేనుడి ద్వారా అన్ని దివ్య దేశాలకు సందేశం పంపబడింది. అప్పటి నుండి పెరుమాళ్ళ సన్నిధిలో ఈ తనియన్ సేవించబడుతుంది). దివ్య దేశ యాత్ర చేస్తున్న బ్రాహ్మణునితో తిరువేంకటేశ్వరుడు ఇలా పలికెను.

ఉపతిష్టం మయాస్వప్నే దివ్యం పద్యమిదం శుభం
వరయోగిసమాశ్రిత్య భవతః స్యాద్ పరం పదం

(విశేషమైనది, శుభప్రదమైనది అయిన ఈ శ్లోకం మీకు స్వప్నంలో ఉపదేశించాను. నీవు మణవాళ మాముణులను ఆశ్రయిస్తే, పరమపదం (శ్రీవైకుంఠం) పొందుతావు)). ఈ విధంగా, ఆ బ్రాహ్మణుడు జీయర్ తిరువడిని ఆశ్రయించేందుకు పెరుమాళ్ళు తోడ్పడ్డారు. ఈ శ్లోకములో వివరించబడింది.

ఇత్యుక్త్వాదం వృషాద్రీశో శ్రీపాదద్రేణుమేవచ
తత్వాశుప్రేషయామాస గచ్చయోగివరం శుచిం

(ఇలా పలుకుతూ, తిరువేంకటేశ్వరుడు తమ దివ్య పాద ధూళిని, శ్రీ శఠారిని, శ్రీపాదరేణువుని ప్రసాదించి, పరమ పవిత్రమైన మణవాళ మాముణుల వద్దకు వెళ్లమని ఆదేశించెను). ఆ బ్రాహ్మణుడు కూడా మాముణుల వద్దకు వెళ్ళి వారిని ఆశ్రయం పొందాడు. అదే విధంగా, తిరుమాలిరుంజోలై అళగర్ ఈ తనియన్ ను జీయర్ తిరువడి సంబంధం ఉన్న ఒక సేనై ముదలియార్ కు ఉపదేశించారు. ఆ విధంగా, ఇళైయాళ్వార్ తనియన్ తమ వరుకు ఎలా చేరుకుందో వివరించారు.

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/10/07/yathindhra-pravana-prabhavam-81/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s