యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 85

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 84

కందాడై అణ్ణన్ ను ఆశ్రయించిన అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగార్లు

రామానుజ దాసర్ అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగార్ని చూసి, “దేవర్వారి సూచనల మేరకు, బద్రికాశ్రమంతో పాటు ఇతర దివ్య దేశాలలో కైంకర్య నిర్వహించు విధానాలను చిన్న రామానుజ అయ్యంగారుకి నేర్పించి, వారి చేత అక్కడ అన్ని కైంకర్యాలు నిర్వహింపజేశాను. అడియేన్ దేవరి వారిని దర్శించుకోవడంతో పాటు, కందాడై అణ్ణన్ తిరువడిని సేవించే భాగ్యం కూడా కలిగింది” అని అన్నారు. రామానుజ అయ్యంగార్ చాలా సంతోషించి, తిరుమలకు చేరిన దగ్గర నుండి తిరువేంకటేశ్వరుడిని సేవించినప్పటి వరకు అక్కడ జరిగిన సంఘటనలంన్నింటి గురించి రామానుజ దాసర్ కు విడమరచి వర్ణించారు. రామానుజ అయ్యంగార్ని ఓదార్చడానికి రామానుజ దాసర్ వారితో ఇలా అన్నారు, “జీయర్ తిరువడి ఆశ్రయం పొంద లేదనే మీ ఆవేదనను పక్కన పెట్టండి; రేపు, తిరువోణం (శ్రావణం, తిరువేంకటేశ్వరుడిని తిరునక్షత్రం) సమయంలో, ఆ వేంకటేశ్వరుడు దివ్య స్నానమాచరించినడానికి (పుష్కరిణి స్నానం) వచ్చినపుడు, అణ్ణన్ ఆశ్రయం పొందండి, ఇది జీయరుకి రెట్టింపు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది” అని తెలిపారు. ఇది విన్న రామానుజ అయ్యంగార్ సంతోషించి, తనతో పాటు రామానుజ దాసర్‌ ను కూడా తీసుకొని అణ్ణన్ వద్దకు వెళ్ళారు. వారి ఎదుట సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి తమ విన్నపాన్ని వారికి ప్రకటించారు. కరుణతో అణ్ణన్ “జీయర్ కూడా ఇదే కోరున్నారు” అని వారికి తెలిపారు. రామానుజ దాసర్ మరియు జీయర్ల విధానంలో సారూప్యతను గమనించి వారు ఆశ్చర్యపోయారు. జీయర్ తమ తరపున వివిధ దివ్య దేశాలను సేవించమని రామానుజ దాసర్‌ ను నియమించారని మనగళాశాసనం చేస్తూ, వారు అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగార్ కు సమాశ్రయణం (పంచ సంస్కారం) నిర్వహించారు. తిరుప్పల్లాండు పాశురం “పండైక్కులత్తై తవిర్ందు” (వంశాచారాలకు దూరం అగుట) లో పేర్కొన్న విధంగా, రామానుజ అయ్యంగార్లు తమ మునుపటి మార్గాలను విడిచి, శుద్ధ బంగారంగా మారారు. తర్వాత రామానుజ దాసర్, అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగార్లు తిరువేంకటేశ్వరుడి సన్నిధికి తీసుకెళ్లి పెరుమాళ్ళకు మంగళాశాసనం చేశారు. పెరుమాళ్ళు వారిపై తమ కృపను కురిపించి, రామానుజ అయ్యంగార్లకు తమ పట్టు పీతాంబరాన్ని ప్రసాదించారు. కందాడై అణ్ణన్ రామానుజ అయ్యంగార్ల మధ్య సంబంధ నిర్ధారణకై, అయోధ్య రామానుజ అయ్యంగారుకి “కందాడై రామానుజ అయ్యంగార్” అను తిరునామాన్ని ప్రసాదించారు. అనంతరం, పెరియ కేల్వీ జీయర్, శిరియ కేల్వీ జీయర్, ఏకాంగులు, ఆచార్య పురుషులు, స్థలత్థార్లు అందరూ అణ్ణన్ తిరుమాలిగకు వెళ్లి వారికి అనేక బహుమానాలు అందించారు. అణ్ణన్ తిరువడి సంబంధం పొందాలని ఆశించినవారు వారి వద్ద ఆశ్రయం పొంది, వారి శ్రీపాద తీర్థ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నారు;

తిరువరంగ దర్శనం కొరకై అణ్ణన్ తిరుమల నుండి బయలుదేరుట

మర్నాడు ఆలయ మర్యాదలతో అందరూ అణ్ణన్ ను వేంకటేశ్వరుని సన్నిధికి తీసుకెళ్లారు. వారు మంగళాసనం చేసిన తర్వాత, పెరుమాళ్ళ నడుముపై ధరించే దివ్య పీతాంబరాన్ని ఇతర సన్మానాలతో అణ్ణన్ కు సమర్పించారు. అర్చక ముఖేన పెరుమాళ్ళు కందాడై రామానుజ అయ్యంగార్ల పల్లకి కోసం ఛత్ర చామరాది (గొడుగు, వింజామర మొదలైన) ని అందించి, ఇక బయలుదేరమని అనుమతినిచ్చారు. వాళ్ళు కొండ దిగి తిరుపతి పట్టణానికి చేరుకుని, శ్రీ గోవిందరాజ పెరుమాళ్ళ సన్నిధి వెళ్లి, శ్రీ గోవిందరాజుతో పాటు ఇతర సన్నిధులకు మంగళాశాసనము గావించారు. అక్కడి నుండి బయలుదేరి వారు ఎఱుంబి చేరుకున్నారు. అక్కడ ఎఱుంబి అప్పా వారి తండ్రి ఐయైగళ్ అప్పా, అళగియ మణవాళ దాసర్, ఇతర శ్రీవైష్ణవులతో కలిసి వారిని స్వాగతించి, తమ తిరుమాలిగకు తీసుకువచ్చి సన్మానించారు. “ఇళైయాళ్వార్ పిళ్ళై, తిరువాయ్మొళి ఆళ్వార్ పిళ్ళై మొదలైన ఆచార్యులు, ఎమ్పెరుమానార్ జీయర్, తిరువెంగడం జీయర్ మొదలైన జీయర్లు ముందు వెళ్లారు” అని అణ్ణన్ అన్నారు. ఎఱుంబి అప్పా తండ్రిగారు ఐయైగళ్ అప్పా, దారిలో తమ వద్ద ఆగ లేదని కలత చెందారని, అణ్ణన్ వారిని ఓదార్చడానికి ఇలా అన్నారు, “వారు పల్లకీలో ప్రయాణిస్తున్నందున, వారితో పాటు నడవడం సరికాదని, అందుకే ముందు వెళ్లమని అన్నాను” అని అన్నారు, వారు పద్మజా పురం (శోలింగపురం) అనే ప్రదేశానికి చేరుకున్నారని తెలిపారు. ఐయైగళ్ శుద్ద సత్వ అణ్ణన్ చేతులు పట్టుకుని, పద్మపురం తోడుగా రమ్మని ప్రార్థించారు. అక్కడికి చేరుకొని ఆచార్య పురుషులు, జీయర్లు అందరినీ కలుసుకొని, వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుకొని, ఒకరినొకరు సేవించుకున్న పిదప ఐయైగళ్ అందరినీ వారి తిరుమాలిగకు తీసుకు వచ్చారు.

అక్కడ, వారి తిరువారాధన పెరుమాళ్ళకు, చక్రవర్తి తిరుమగన్ (శ్రీ రాముడు) కి తిరువారాధన నిర్వహించి, నివేదనలు అర్పించి తరువాత, తాదీయారాధన నిర్వహణ జరిపారు. మర్నాడు, వారు తిరుక్కడిగై (శోలింగపురం) కు వెళ్లి, అక్కారక్కని పెరుమాళ్లకు మంగళాసనం చేసి, ఆ తర్వాత తిరుప్పుట్కుళి (కాంచిపురం సమీపంలోని దివ్యదేశం) చేరుకుని, పుట్కుళియెంపోరేఱు (తిరుప్పుట్కుళి పెరుమాళ్ళ తిరు నామం) కు మంగళాసనం చేశారు. అనంతరం, వారు పెరుమాళ్ కోయిల్‌ చేరుకున్నారు.  అక్కడి ఆచార్యులు ఆలయ పరిచారకులందరూ ముందుకు వెళ్లి వారికి స్వాగతం పలికారు. అణ్ణన్ తో కలిసి అందరూ క్రమంలో అన్ని సన్నిధిలలో మంగళాశాసనం చేసి పేరారుళాళర్, పెరుందేవి తాయార్‌ ను దర్శించుకున్నారు. తరువాత వారి తిరుమాలిగకు తీసుకువెళ్లి, వారికి తగిన గౌరవంతో సత్కరించారు. అప్పాచ్చియారణ్ణా ఎంతో సంతోషించి, తాను ముదళియాండన్ ను సేవిస్తున్నట్లు వారు భావించారు. అణ్ణన్ ను సత్కరిస్తుండగా పేరారుళాళర్ కూడా సంతోషించి, అందరూ వారిని గౌరవంతో సంబోధించాలని “స్వామీ” అని పిలిచారు, .

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/10/11/yathindhra-pravana-prabhavam-85/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s