యతీంద్ర ప్రవణ ప్రభావము – భాగము 31

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

పూర్తి శ్రేణి

<< భాగము 30

నాయనార్లు పలు శ్రీ వైష్ణవులతో కలిసి, శ్రీ మహాలక్ష్మికి పతి అయిన తెన్నరంగన్ (శ్రీ రంగనాధుడు) యొక్క పాదపద్మాలకు పాద రక్షలుగా పరిగణించబడే శఠగోప (నమ్మాళ్వార్) సన్నిధికి వెళ్లెను. వారిని సేవించెను. ఇరామానుశ నూఱ్ఱందాదిలో “అంగయల్ పాయ్ వయల్ తెన్నరంగం అణియాగ మన్నుం పంగయమా మలర్ ప్పావై (చేపలు తుళ్ళి తుళ్ళి ఆడుకునే పంట పొలాలతో చుట్టు ముట్టి ఉన్న శ్రీ రంగానికి దక్షిణంలో దివ్యాభరణముగా ప్రకాకించే పద్మ నివాసినీ శ్రీ రంగ నాచ్చియార్) అని కీర్తించబడ్డ శ్రీరంగ నాచ్చియార్ సన్నిధికి ప్రదక్షిణగా వచ్చి చేరుకున్నారు. ఆ సన్నిధి ఎదుట “శ్రీరంగరాజ మహిషీం శ్రియమాశ్రయామః” (శ్రీరంగ సంపద అయిన శ్రీ రంగ రాజ పత్ని యొక్క దివ్య చరణాలను చేరుకున్నాము) అని సేవించి ఆమె దివ్య అనుగ్రహాన్ని పొందెను. తరువాత వారు ఆలయం లోపల, దివ్య మంటపాల గుండా వెళ్లి, బలిపీఠం ఎదుట సాష్టాంగ నమస్కారం చేసెను. ఆపై శ్రీ రంగనాధుని సన్నిధికి , ప్రదక్షిణ చేసి, ప్రణవాకార విమానాన్ని అలాగే విష్వక్సేనుల సన్నిధి సేవించి, ముఖ్య మంటపములోకి ప్రవేశించి  సాష్టాంగము చేసి “అళివాణ్ణా! నిన్ అడియిణై అడైందేన్ అణిపొళి తిరువరంగత్తమ్మానే!” (ఓ మహా సాగర వర్ణము కలవాడా! కావేరి నడుమ ఉన్న తిరువరంగములో కొలువై ఉన్నవాడా! నీ దివ్య తిరువడిని చేరుకున్నాను) అని చెప్పి, వారు పెరియ తిరువడి (గరుడ) ని సేవించుకొని, ద్వారపాలకుల అనుమతి తీసుకుని, ప్రధాన సన్నిధిలోకి ప్రవేశించి, తిరుమణత్తూణ్ (పెరియ పెరుమాళ్ళ ఎదుట ఉన్న రెండు పెద్ద స్తంభాలు, గర్భగుడి వెలుపల) దగ్గర ఎంబెరుమానుని హృదయపూర్వకంగా స్తుతిస్తూ, పెరుమాళ్ తిరుమొళి పాశురము “అరంగమాకోయిల్ కొండ కరుంబినై క్కణ్డు క్కణ్ణిణై కళిత్తు” (విశాల నేత్రాలతో శ్రీరంగ మహాలయములో నివాసుడై ఉన్న ఈ చెరుకు (కల్కండు) ని సేవిస్తున్నాను) అని అరుళిచ్చెయల్లో వర్ణించిన విధముగా పెరుమాళ్ళకి మంగళశాసనం చేశారు. రెండు కళ్లతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ, అమలనాదిపిరాన్‌ లో తిరుప్పాణాళ్వార్ పఠించినట్లుగా దివ్య కిరీటము నుండి మొదలుపెట్టి పాదాలవరకు సేవించి, ముదల్ తిరువందాది “పళుదే పల పగలుం పోయిన” (నేను సేవించకుండా ఎన్నో రోజులు వృధా చేసాను) లో పేర్కొన్నట్లుగా బాధపడుతూ, “పడుత్త పైన్నాగణై ప్పళ్ళికొండానుక్కు పల్లాండు కూఱుదుమే” (అధిశేషుని శయ్యపైన ​​శయనించి ఉన్న వాడు చిరకాలం వర్ధిల్లాలని) అని తిరుప్పల్లాండులో స్తుతించినట్లు కీర్తించి తరువాత అనంతరం, తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ల తిరుమాలై పాశురముతో మొదలుపెట్టి “పాయు నీరరంగందన్నుళ్ పాంబణై ప్ప నీరరంగధన్నుల్ పాంబనైపళ్ళి కొండ మాయనార్ తిరునన్మార్వుం” (కావేరీ జలల మధ్య దివ్య వక్ష స్థలముతో తేజోమయుడై ఆదిశేషునిపై పవ్వళించి ఉన్న ఎంబెరుమానుడు), “అయసీర్ ముడియుం తేశుం అడియరోర్కు అగ్లలామే” (అటువంటి దివ్య కిరీటం మరియు వైభవమున్న ఎమ్పెరుమానుని, వారి భక్తులు విడిచిపెట్టడం సాధ్యమేనా?) తో ముగించెను. వీరు వ్యుహ సౌహార్ధాధి (భగవానుని సౌశీల్యము, కరుణ వంటి దివ్య గుణానుభవములు) ని అనుభవించి, తరువాత సెరపాండియన్ (నంపెరుమాళ్ళ ఆసనము) అను వారి దివ్య సింహాసనంపై ఆసీనులై ఉన్న నంపెరుమాళ్ళను సేవించుకొనెను.  శ్రీ రంగారాజ స్తవం పూర్వ శతకం 74 లో చెప్పబడిన విధంగా వారు నంపెరుమాళ్ళను సేవించెను.

అబ్జన్యస్థ పదాబ్జం అంజితగడీశం వాధికౌశేయకం
కించిత్ దాణ్డవగంధిసంహననకం నిర్వ్యాజమందస్మితం
చూడాశుంబిముఖాంబుజం నిజభుజావిశ్రాంతి దివ్యాయుధం
శ్రీరంగే శరతశ్శతం తదయితః పశ్యేమ లక్ష్మీసఖం

(దివ్యమైన పట్టు పీతాంబరాన్ని ధరించి, నాట్యం చేస్తున్నట్టుగా దివ్య రూపము, చిరుమందహాసము ఉన్న, కిరీటాన్ని కౌగిలించుకున్నట్లు ఉన్న వారి దివ్య ముఖారవిందము, దివ్య ఆయుధాలను ధరించిన శ్రీ మహాలక్ష్మికి ప్రియాతి ప్రియుడు, పద్మాసనములో తమ పాదములను స్థిరముగా ఉంచినట్లు తిరువరంగంలో ఉంచిన ఆతడిని మరో వంద సంవత్సరాలు సేవిద్దాం) తరువాత వారు ముముక్షుప్పడి ద్వయ ప్రకరణ సూత్రం 21 “తిరుక్కైయిలే పిడిత్త దివ్యాయుధంగళుం వైత్తంజలెన్ఱ  కైయిమ్ కవిత్త ముడియుం ముకముం ముఱువలుం ఆసనపద్మత్తిలే అళుందియ తిరువడిగళుమాయ్ నిఱ్కిఱ నిలైయే నమక్కు తంజం”  (నంపెరుమాళ్ళు తమ దివ్య హస్థములో దివ్య ఆయుధాలను ధరించిన రీతిని చూపిస్తూ దేనికీ భయపడకుము అని వ్యక్తపరచి, వారి దివ్య శ్రీముఖాన్ని అలంకరించిన కిరీటం, దివ్య శ్రీ ముఖం, చిరుమందహాసము, దివ్య కమలాసనముపై వారి దివ్య పాదాలను స్థిరంగా ఉంచిన  తీరు, ఆయన మాత్రమే మనకు ఆశ్రయం అని సూచిస్తున్నాయి) . ఒక నిరుపేదవాడు మహా నిధిని చూస్తున్నట్లుగా, వీరు నంపెరుమాళ్ళ దివ్య శ్రీముఖాన్ని దీర్ఘంగా ఆలకించెను, ఎర్రటి వారి దివ్య ముఖ భావము, కస్తూరి తిరునామం (నుదుటిపై ఉన్న దివ్య తిలకము) ని రెప్పార్చకుండా చూశారు. నంపెరుమ్మాళ్ళు కూడా అదే సమయంలో, చాలా కాలంగా వేరే ఊళ్లో ఉంటూ ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తమ కొడుకును తల్లిదండ్రులు చూస్తున్నట్లుగా, రామానుజులను అనుగ్రహించిన విధముగానే వీరిపై కూడా తమ దృష్టి కటాక్షము కురిపించెను.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము: https://srivaishnavagranthams.wordpress.com/2021/08/15/yathindhra-pravana-prabhavam-31/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://guruparamparai.wordpress.com
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s