శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గనిర్ధేశిక – రహస్యత్రయం

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గదర్శిని

<<  దివ్యప్రబంధం మరియు దివ్యదేశములు

పంచసంస్కారములలో  ఒక్కటైన మంత్రోపదేశం అనే ప్రక్రియ (రహస్య మంత్రముల ఉపదేశము) చాలా  ప్రథానమైనది. ఈ సంస్కారములో ఆచార్యునిచే మూడు రహస్యమంత్రములు శిష్యునికి ఉపదేశించబడతాయి.  అవి

*తిరుమంత్రం/అష్ఠాక్షరి మహామంత్రం – బదరికాశ్రమములో నారాయణఋషిచే నరఋషికి ఉపదేశించబడింది (వీరిద్దరు భగవానుని అవతారం).

   “ ఓం నమో నారాయణాయ ”  

సంక్షిప్తార్థం: భగవానునికే చెందిన ఈ జీవాత్మ భగవానుని  ముఖోల్లాసమునకై జీవించాలి. సర్వేశ్వరుడైన నారాయణునికి మాత్రమే కైంకర్యమును చేయాలి.

* ద్వయంమంత్రం- విష్ణులోకమున శ్రీమహాలక్ష్మికి శ్రీమన్నారాయణునిచే ఉపదేశించబడింది.

“ శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ||   శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ”   

సంక్షిప్తార్థం: శ్రియఃపతియైన శ్రీమన్నారాయణుని శ్రీపాదములను ఆశ్రయిస్తున్నాను. శ్రియఃపతియై సర్వసులభుడైన నారాయణుని శ్రీపాదముల నిస్వార్థ సేవ చేయుటకు ఉపాయముగా ఆశ్రయించుచున్నాను.

*చరమ శ్లోకం(భగవద్గీతలో భాగం) : కురుక్షేత్ర యుద్ధరంగమున శ్రీకృష్ణుడిచే అర్జునునకు  ఉపదేశించబడింది.

 

సర్వధర్మాన్  పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ |
అహం త్వాం
 సర్వపాపేభ్యో  మోక్షయిష్యామి మా శుచః ||

సంక్షిప్తార్థం: ఇతరోపాయములన్నింటిని సవాసనగ విడిచి నన్నే ఇతరోపాయ నిరపేక్షకునిగా నమ్మియుండుమా! సర్వశక్తిమంతుడనైన నేను నిన్ను అన్ని ప్రతిబంధకముల నుండి విడిపింతును, దుఃఖింపకుమా!  అని భగవంతుడు ప్రతిఙ్ఞాపూర్వకముగా ఉపదేశించెను.

 ఈ మూడు రహస్య మంత్రములకు  రెండు విధములైన సంబంధబాంధవ్యములున్నాయని మామునులు తమ ముముక్షుపడి వ్యాఖ్యానమున తెలిపారు.(ద్వయమహామంత్ర వివరణలో )

  • విధి –అనుష్ఠానం (సిద్ధాంతం- ఆచరణ) తిరుమంత్రం జీవాత్మ మరియు పరమాత్మల మధ్య సంబంధమును తెలుపుతుంది. చరమశ్లోకం  పరమాత్మ జీవాత్మను తనకు ఆధీనంమవ్వమని ఆదేశిస్తుంది. ద్వయం  జీవాత్మ పరమాత్మను ఆశ్రయించుటకు సదా ధ్యానమును చేయుమని తెలుపుతుంది.
  • వివరణ- వివరణి(సంక్షిప్తవర్ణన) తిరుమంత్రం  ఓం నమో నారాయణ లో   ప్రణవం(ఓం) గురించి తెలుపుతుంది.  ద్వయం , తిరుమంత్రమును వివరించును. చరమశ్లోకం దీనినే అతి వివరంగా తెలుపుతుంది.

ఈ  మూడు రహస్యమంత్రములలో ద్వయమంత్రము  మన పూర్వాచార్యులచే విశేషంగా ధ్యానించబడి   కీర్తింపబడింది. ఇదే మంత్రరత్నముగా(అన్ని మంత్రములలో రత్నం వంటిది)  ప్రసిద్ధిచెందినది. ఈ మంత్రం శ్రీమహాలక్ష్మి  పురుషాకార(మధ్యవర్తిత్వం/సిఫారిస్) పాత్రను తెలుపుతుంది.

శ్రీమహాలక్ష్మితో కూడుకొని ఉన్న శ్రీమన్నారాయణుడే జీవుల ఉజ్జీవనకు ప్రధానకారణం. దేవరాజ గురు (ఎరుంబియప్ప) “వరవరముని దినచర్య” లో మణవాళమామునుల పుణీతమైన దినచర్యను గ్రంథస్థపరిచారు. ఆ విషయమై దీనిలోని 9వ శ్లోకములో-

మంత్రరత్నానుసంధాన సంతత స్ఫురితాధరం| తదర్థతత్త్వ నిధ్యాన సన్నద్ధపులకోద్గమం||

శ్రీమణవాళ మామునుల అధరములు (పెదవులు) నిరంతరం మంత్రరత్నమును అనుసంధించుచుండును. ఈ ద్వయానుసంధానముచే(ద్వయం యొక్క వివరణే తిరువాయ్ మొళి)  వారి శరీరం పులకించిపోయేది- అని వివరణ. కావున ద్వయమంత్రం  ఎప్పుడుకూడ స్వతంత్రముగా అనుసంధించరాదని – గురుపరంపర మంత్రం (అస్మద్గురుభ్యో నమః నుండి శ్రీధరాయ నమః వరకు) అనుసంధానం చేసిన పిమ్మట మాత్రమే ద్వాయానుసంధానం చేయాలని ఇది  ఙ్ఞప్తికి తెస్తుంది.

మన పూర్వాచార్యులలో పరాశరభట్టర్ మొదలుకొని (అష్ఠశ్లోకి), పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై (పరందరహస్యం) , పిళ్ళైలోకాచార్యులు (శ్రియఃపతి పడి,  యాదృచ్ఛికపడి, పరందపడి, ముముక్షుపడి) అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్(అరుళిచ్చెయళ్ రహస్యం) మణవాళ మామునులు(ముముక్షుపడి వ్యాఖ్యానం) మొదలైన వారందరు రహస్యత్రయమున వారివారి వ్యాఖ్యానములలో విశదముగా తెలియపరచారు. ఈ ప్రబంధములన్నింటిలో అతి ప్రధానముగా ముముక్షుపడి నిలుస్తుంది మరియు శ్రీవైష్ణవుల కాలక్షేపములలో ఈ గ్రంథమే సింహభాగమును ఆక్రమిస్తుంది.

రహస్యత్రయం ముఖ్యంగా తత్త్వత్రయం  మరియు అర్థపంచకం పైన దృష్ఠిని సారిస్తుంది. శ్రీవైష్ణవులు తెలుకోవలసిన ముఖ్యార్థములలో   ఇది ప్రధానమైనది.

ఆళ్వార్ తిరువడిగళే శరణం                                                                                                                   ఎంపెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణం                                                                                                             పిళ్ళైలోకాచార్యర్ తిరువడిగళే శరణం                                                                                                                     జీయర్ తిరువడిగళే శరణం                                                                                                                               జీయర్ తిరువడిగళే శరణం

అడియేన్ నల్లా  శశిధర్ రామానుజదాస

మూలము : http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/rahasya-thrayam.html

పొందుపరిచిన స్థానము: https://srivaishnavagranthamstelugu.wordpress.com/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s